KOOLIELU

Lae alla Wordi-fail või tutvu küsimustega allpool.

 • Kus käisid koolis? Millistes koolides oled käinud ja (umbes) mis ajal?
 • Palun kirjelda oma kooli/ koole! Kas sulle meeldis seal olla? Miks?
 • Kas sulle meeldis koolis käima? Miks?
 • Kas mäletad esimest koolipäeva? Palun kirjelda seda!
 • Kas mäletad oma esimest õpetajat/ õpetajaid? Hilisemaid? Kes ja miks on olnud su lemmikõpetajaid? Kas oli ka keegi, kellega sa õpetajatest üldse läbi ei saanud? Kui jah, siis miks?
 • Palun jaga mõnd olulist seika, situatsiooni, mälestust, mõtet oma elu erinevate õpetajatega seoses!
 • Millised olid su lemmik-õppeained ja miks? Millised sulle ei meeldinud ja miks?
 • Milline oli sinu koolitee/ kooliteed erinevatel aegadel? 
 • Kas oled kuulunud mõnda laste- või noorteoganisatsiooni (oktoobrilapsed, pioneerid, ELO, skaudid- gaidid, noorkotkad-kodutütred, mõne partei noortekogu vms)? Kui jah, palun jaga mõnd mälestust organisatsiooniga seoses!
 • Kas sul oli kooliajal erinevatel aegadel mõni hobi või harrastus, käisid mõnes huvikoolis vms? Kui jah, jaga mõnd mälestust, situatsiooni, seika sellega soeses!
 • Kas mäletad, kelleks soovisid lapsena/ noorena ametilt saada? Kui jah, siis miks? Kas see on kuidagi seotud mõne tegevusega või tööga, mida praegu teed?
 • Kuidas said oma koolikaaslasega läbi? Kas sul oli kooli(de) erinevatel astmetel sõpru? Kui jah, palun jaga mõnd mälestust nendega seoses!
 • Kas koolides õppimise ajal elasid kodus või ühiselamus vm?
 • Kas sa mäletad kooliajast mõnd mängu, mida koolikaaslastega mängisid või ühist tegevust? Kui jah, palun kirjelda seda lähemalt!
 • Palun kirjelda oma tavalist päeva erinevatel aegadel, mil koolis/ koolides õppisid?
 • Kas mäletad erinevaid koolilõpu-pidustusi (algkool, keskkool, ülikool vms)? Kas sul on meeles mõni ere aktus, kus oled viibinud? Kui jah, on sellega seoses mõni oluline situatsioon?