SENSOORSED TAJUD - NÄGEMINE, VALGUSED, VÄRVID, HELID, LÕHNAD, KOMPIMINE

Lae alla Wordi-fail või tutvu küsimustega allpool.

NÄGEMINE

 • Kuidas kirjeldaksid oma nägemist? Kas oled täispime, praktiliselt pime või vaegnägija?
 • Millal kaotasid nägemise või millal hakkas nägemine halvenema?
 • Mis põhjusel kaotasid nägemise või nägemine halvenes?
 • Kas sul on olnud või on prillid? Kui kanged?
 • Kas praegu on olukord muutuv või stabiilne?
 • Palun jaga oma mõtteid, tundeid, situatsioone, juhtumisi jms nägemise kaotuse või halvenemise  kohta! 

 

VALGUSED

 • Kas sa näed või oled kunagi näinud valgust?
 • Kui sa näed valgust, kas sinu jaoks on olemas meeldivamaid ja ebameeldivamaid valguseid? Kas on valguseid, mida sa ei talu?
 • Kui sa ei näe valgust, kas sind huvitab, milline valgus sind ümbritseb?
 • Kas sa paned kodus, töökohal, avalikus kohas vm lambi põlema? Palun jaga, kas sellega seoses on juhtunud mõni juhtum, naljakas seik, äpardus vms? Mis juhtus?
 • Palun jaga oma mälestusi või mõtisklusi seoses valguse/ erinevate valgustega!

 

VÄRVID

 • Kas sa näed või oled kunagi näinud värve? 
 • Kui olulised on sinu jaoks värvid? 
 • Kas sul on lemmikvärvid? Kui jah, mis need on ja miks?
 • Kui sa ei näe värve, kas soovid teada, mis värvi mingi ese, hoone, lill vms on? Kui oluline sinu jaoks on, mis värvi on su rõivad, kodu sisustus jm asjad? Kas esemete värv mängib ostmisel sinu jaoks olulist rolli?
 • Kas kasutad elektroonilist värvimäärajat?
 • Palun jaga oma mälestusi või mõtisklusi seoses värvide/ erinevate värvidega!

 

HELID

 • Millised helitaustad  ehk helid kodus või avalikus ruumis on sinu jaoks meeldivad, millised mitte? Palun too sulle olulistest erinevate helitaustadega  kohtadest või ruumidest näiteid!
 • Palun loetle sinu elus pidevalt korduvaid ja vajalikke helisid (trammi heli, mingi konkreetse ukse heli jms)! 
 • Kas sul on lemmikhelid (nt loodushelid, kella tiksumine, tuulekell vms)?
 • Kas eristad tuttavaid inimesi sammude või liikumishelide järgi?
 • Kas sa oled teinud valesid või ennatlikke järeldusi üksnes helide tõttu? Palun kirjelda juhtunut!
 • Kui palju oled kokku puutunud helimajakaga? Millises situatsioonis?
 • Kui palju ütleb sinu jaoks inimese hääl? Kui sa ei näe, kas sa lood endale hääle järgi kujutluse konkreetsest inimesest? Palun too näiteid, kas ja kui, siis kuidas on inimeste hääled mõjutanud sinu suhtumist neisse!
 • Palun jaga oma mälestusi või mõtisklusi seoses helidega!

 

LÕHNAD

 • Kui oluline on sinu jaoks igapäevases elus lõhnataju? 
 • Kas sul on lõhnu, mida eelistad ja mida mitte? Mis need on? Kas nendega seonduvad mingid mälestused või emotsioonid?
 • Kas sa oled olnud olukorras, kus su lõhnataju on sind alt vedanud? Palun kirjelda situatsiooni või juhtumit!
 • Palun jaga oma mälestusi või mõtisklusi seoses lõhnadega!

 

KOMPIMINE

 • Kui oluline on sinu jaoks erinevate asjade (nt rõivad, mööbel, asjad jms) materjal, kombitav kuju ja tekstuur? 
 • Kas sul on mõni lemmikmaterjal või tekstuur, mida sulle meeldib katsuda? Mis see on ja miks?