PRAEGUNE KODU, PEREKOND, SUHTED

Lae alla Wordi-fail või tutvu küsimustega allpool.

 • Milliseid kohti oma elu jooksul oled kodudeks pidanud? Palun meenuta oma erinevaid kodusid!
 • Kus praegu elad? Palun kirjelda oma kodu! Kas sul on mõni ese, mis sinu jaoks on kodus oluline? Kui jah, palun põhjenda! 
 • Milliseid tegevusi sulle meeldib kodus teha?
 • Mis teeb sinu jaoks majast/ korterist kodu?
 • Kas sinu jaoks on olemas kodulõhn/ lõhnad? Kui jah, mis see on?
 • Kas mingid helid iseloomustavad sinu jaoks sinu kodu? Kui jah, siis mis?
 • Kas kodu on maja/ korter või ka seda ümbritsev (nt aed, loodus, tänav vms)? Palun põhjenda!
 • Millised ümbruskonnad/ piirkonnad (nt asum, tänav, ala, linn, küla vms) on sinu jaoks erinevatel aegadel olulised olnud? Miks? Palun kirjelda neid veidi, jaga mõnd seonduvat mälestust!
 • Millised kohad üldse Eestis on sinu jaoks olulised? Miks?
 • Kes moodustab praegu sinu perekonna? Kas see on aegade jooksul muutunud? Palun kirjelda oma perekonda! 
 • Kas teil on perekondlikke traditsioone? Kui jah, siis milliseid?
 • Kas elad praegu üksi või kellegagi koos? Kui elad koos, milliseid tegevusi teile meeldib koos teha?
 • Kas teil on koduloom/ koduloomad vms? Kui jah, siis kes ja mis nimega? Kui jah, palun jaga mõnd mälestust oma koduloomaga seoses!
 • Kas sul on kodus toataimed? Kui ei, siis miks? Kui jah, siis mis ja on need sulle olulised? Miks?
 • Kas sul on hetkel lähedasi sõpru? Kui jah, kui tihti suhtlete? Kui jah, palun jaga mõnd mälestust temaga/ nendega seoses?
 • Kas suhtled pigem paljude või väheste inimestega? Miks? Kes on need, kellega peamiselt igapäevaselt suhtled?
 • Kui tihti osaled mõnel erapeol (nt perega, sugulastega, sõpradega, töökaaslastega, ühinguliikmetega vms)? Kas on tähtpäevi, mida alati peoga tähistad (nt jõulud, uusaasta, sünnipäev, jaanipäev jms)?