MUUSIKA, TEATER, FILMIKUNST, KUJUTAV KUNST, KÄSITÖÖ

Lae alla Wordi-fail või tutvu küsimustega allpool.

Muusika

 • Kas sa naudid muusikat? Kui jah, siis millist? On sul oma lemmikartistid, heliloojad, bändid, muusikalised kollektiivid? Läbi millise tehnilise vahendi tavaliselt muusikat kuulad? Kui tihti käid kontsertidel?
 • Kas sa mängid mõnda muusikainstrumenti? Millal ja kuidas selle õppimisega tegelema hakkasid? Kuidas õpid selgeks uue pala? Kas kasutad mingit tehnilist lahendust või punktkirjas noote?
 • Kas sa laulad? Kas võtad osa mõne laulukoori või ansambli tööst, ühislaulmisest-lauluklubist? Mis Sind selle tegevuse juures köidab?
 • Kui osaled muusikalise kollektiivi töös, kuidas õpid selgeks oma häälepartii? Kas kasutad tehnilisi abivahendeid (nt heli salvestamine vm)?
 • Kas oled tegelenud ka ise laulude-muusikapalade loomisega?

 

Teater, filmikunst, kujutav kunst, käsitöö

 • Kas ja kui jah, siis kui tihti käid teatris? Kui vastasid jah, mida teatrikülastamise juures naudid? Kas on midagi, mis teatrikülastuse juures on ebamugav? Kui mõni lavastus on sulle eriti hea mulje jätnud, palun räägi sellest veidi lähemalt!
 • Kui käid teatris, siis milliseid lavastusi eelistad? Kas sul on ka žanrilisi eelistusi (nt sõnateater, ooper vms)?
 • Kas oled kogenud mõnd kirjeldustõlkega teatri-etendust? Kuidas sinu jaoks erineb kirjeldustõlkega ja -tõlketa etendus?
 • Kas kuulad kuuldemänge? Kui ei, siis miks? Kui jah, milliseid kuuldemänge eelistad? Kas mäletad mõnda, mis on sulle eriti sügava mulje jätnud?
 • Kuidas erinevad sinu jaoks kuuldemäng ja teatrietendus?
 • Kas naudid filmikunsti? Kui jah, mis sulle selle juures meeldib? Kui tihti käid kinos või eelistad nautida kodus? Kui käid ka kinos, mis on selle kogemuse juures toredat? Kas midagi on ka ebamugav? Kui sulle mõni film on eriti sügava mulje jätnud, palun jaga!
 • Kas oled kogenud mõnd kirjeldustõlkega filmi televiisorist või kinos? Kuidas sinu jaoks erineb kirjeldustõlkega ja -tõlketa film?
 • Kas oled käinud mõnel kujutava kunsti näitusel? Kui jah, millised on sinu kogemused ja tunded-mõtted näitusel käigust?
 • Kas oled käinud mõnel pimedatele ligipääsetavaks tehtud näitusel? Kui jah, millised on sinu kogemused ja tunded-mõtted sellega seoses?
 • Kas oled kunagi harrastanud teatrit, teinud või osalenud filmis või videos, loonud kujutava kunsti teoseid? Kui jah, palun kirjelda oma loomingut lähemalt ja jaga mõnd eredamat mälestust!
 • Kas oled kunagi teinud või teed praegu käsitööd? Kui jah, palun kirjelda oma tegevust! Mis sulle selle juures meeldib?
 • Millised on sinu kogemused, tunded, mõtted, mälestused teatri- ja filmikunsti ning kujutava kunsti ja käsitööga seoses? 
 • Palun jaga oma soovitusi teistele pimedatele/ vaegnägijatele (nt hiljuti nägemise kaotanutele) erinevate kunstiliste harrastuste ja kultuurielu nautimise suhtes!