LIIKLEMINE JA REISIMINE

Lae alla Wordi-fail või tutvu küsimustega allpool.

 • Kui tihti kasutad ühistransporti (takso, linnaliinibuss, kaugliinibuss, tramm, troll, rong, praam, laev, lennuk vms)?
 • Kui tihti liikled üksi (või juhtkoeraga)?
 • Milliseid abivahendeid, tehnikaid või kellegi abi kasutad liikumisel (valge kepp, juhtkoer, saatja, telefon, kajalokatsioon vms)?
 • Kas kasutad liikumisel musti prille? Mis põhjusel?
 • Kas oled kasutanud 3D-prinditud kaarte? Kui jah, mis on sellega seotult ainu kogemus?
 • Kas kirjeldaksid, palju on sul selgeks õpitud marsruute/ alasid, kus tihedamini liigud? Kas liigud ka vahel võõrastes kohtades? Kui jah, kuidas need kogemused sinu jaoks erinevad?
 • Kas on juhtunud, et sinu maamärgid on kuhugi kadunud või pole saanud neid kasutada? Kas on juhtunud, et kätteõpitud tee on millegagi tõkestatud või lausa üles kaevatud? Palun jaga juhtumeid, kus oled kokku puutunud muutunud oludega avalikus ruumis?
 • Kuidas muutub liikumine avalikus ruumis aasta-aegade vaheldudes?
 • Kas sa oled kunagi kuskil ära eksinud? Mis juhtus? Palun jaga naljakat, ebameeldivat, õpetlikku vms juhtumit!
 • Kui oluline on sinu jaoks tänavamärgistus (taktiilsed mummud, ribad)? Kas on mingid konkreetsed kohad sinu igapäevaelus, kus nad sind eriti aidanud on? Kas oled neist kuskil erilist puudust tundnud? Kas on mingeid kohti, kus need pole loogiliselt paigaldatud? 
 • Kui oluline on sinu jaoks heliline valgusfoor? Mitme sellise valgusfooriga oma igapäevaelus kokku puutud (täpsusta, kus)? Mitut sellist valgusfoori (ja kuhu) sa veel juurde vajaksid?
 • Kuidas ületad (üksi) sõidutee, kui seal pole helilist valgusfoori?
 • Kui oluline on sinu jaoks “rääkiv” transport? Kas sul on juhtunud, et oled sattunud ootamatustesse, kuna transport “räägib valesti” või “ei räägi” üldse, kuigi tavaliselt on seda teinud”?
 • Kui tihti puutud avalikus ruumis kokku sellega, et mingid esemed (nt tänavale paigutatud sildid, prügikastid vm) on sulle ohtlikud või oled nende otsa põrgates haiget saanud? 
 • Mis võiks avalikus ruumis teisiti olla?
 • Kas oled kunagi sõitnud jalgratta või tõukerattaga? Palun jaga situatsiooni või seika!
 • Kui tihti on sulle tänaval liiklemisel abi pakutud? Kas mõnikord on abi olnud ka soovimatu? Kas oled mõnikord ka ise abi palunud? Kui jah, siis enamasti kus?
 • Palun kirjelda olukordi, kuidas oled erinevate abipakkujatega/ abilistega liikluses kokku puutunud!
 • Palun jaga nõuandeid ja nippe, mis teevad liiklemise ühistranspordiga ning tänavatel lihtsamaks!
 • Palun jaga juhtumeid, millega oled ise liiklemisel kas ühistranspordis, tänaval vm avalikus ruumis kokku puutunud!
 • Kas oled üksi või kellegagi koos pikemalt reisinud (Eestis või Eestisr väljas)? Kui jah, millise transpordivahendiga (nt auto, buss, rong, laev, lennuk vm) see toimus? Millised on sinu kogemused pikematest reisidest? Kas sul on soovitusi teistele pimedatele/ vaegnägijatele (nt hiljuti nägemise kaotanutele), mida reisides arvestada?
 • Kui oled reisinud, palun jaga mõnd värvikamat reisimälestust!